V den svatby

Ráno před obřadem:

 • zajistěte občerstvení pro hosty, kteří se budou scházet u vás doma
 • ženich vyzvedne svatební kytici
 • nevěsta je mezitím v rukou kadeřnice
 • ženich s přáteli vyzdobí auta
 • společně se svědkem a svými hosty jede pro nevěstu
 • neměl by ji vidět dřív, než je skutečně připravena
 • zkontroluje, má-li všechny potřebné doklady a prstýnky
 • nezapomene předat prstýnky svědkovi
 • svatebčané odjíždějí, v prvním voze sedí ženich se svým svědkem, dále jej následují v dalším voze rodiče ženicha, vozy s ostatními svatebními hosty a kolonu uzavírá vůz vezoucí nevěstu a jejího otce (svědka)

Průběh obřadu:

 • vyřídíte poslední formality
 • vyslechnete poučení o průběhu obřadu
 • zkontrolujete hudební doprovod. (svatební pochod Mendelssohn-Bartholdy)
 • sdělíte svá speciální přání fotografovi či kameramanovi
 • při vstupu do obřadní síně nejčastěji vstupuje jako první ženich a matka, následují svědci, příbuzní a hosté, na konci průvodu kráčí nevěsta a její otec (ženy jsou vždy po pravici muže)
 • před oddávajícím se páry vymění. Ženich stojí vedle nevěsty, za nimi svědci, pak rodiče nevěsty a ženicha (ženy jsou vždy po pravici muže)
 • následuje řeč oddávajícího
 • výměna prstýnku - nejprve navlékne prsten ženich nevěstě na její levý prsteníček, poté nevěsta ženichovi
 • první manželské políbení
 • pak podepisujete svatební protokol. Nevěsta se podepisuje nejprve svým novým jménem, a poté svým původním
 • následuje blahopřání. Jako první blahopřeje oddávající, pak postupně ostatní svatebčané
 • ze svatby odjíždějí novomanželé v prvním voze

Na hostině:

 • svatebčané přijíždějí k místu hostiny, hostitel uvítá novomanžele, popřeje jim, následuje rozbití talíře, ženich přenáší nevěstu přes práh
 • před obědem neškodí naplánovat malou recepci
 • pozdravte se s každým z hostů, můžete přijímat dodatečné gratulace
 • představte hosty (na menší svatbě) kteří se ještě neznají
 • je čas odebrat se ke stolu
 • podle jmenovek hosté dodržují zasedací pořádek
 • dodržujete zásady: uprostřed sedí novomanželé, nevěsta sedí po pravici ženicha, vedle nevěsty sedí otec ženicha se svou manželkou a vedle ženicha matka nevěsty se svým manželem. Vedle míst rodičů jsou určená místa pro svědky. Jsou-li přítomni prarodiče, náleží místa vedle rodičů novomanželů jim (zasedací pořádek se může lišit podle kraje a zvyků)
 • nezapomeňte na svatební proslov. První pronese řeč svědek ženicha, a to buď před zahájením oběda, nebo mezi prvním a druhým chodem. Poté může pronést proslov otec nevěsty, který přivítá zetě a jeho rodiče, rozloučí se s dcerou. Pak pronese řeč ženichův otec, ten zase vítá nevěstu do rodiny. Mohou promluvit i další svatebčané
 • po obědě následuje tanec nevěsty s ženichem a následně se přidají další svatebčané
 • krájení svatebního dortu
 • začátek zábavy