Matriky, dokumenty, poplatky

Matriky

Matriku si najděte podle místa obřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Přehledný seznam všech matrik v ČR naleznete zde: Matriky

Nevíte, pod kterou matriku spadá obec, ve které chcete uzavřít manželský slib?

Zde je odkaz na: Vyhledávač matrik


Dokumenty potřebné k uzavření manželství

Pokud jste oba snoubenci české národnosti, postačí vám:

  • občanský průkaz
  • rodný list
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
  • pokud již máte děti, jejich rodné listy

V případě sňatku s osobou jiné národnosti, veškeré informace získáte přímo ZDE


Poplatky

Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci:

  • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1.000 Kč a každá matrika si dále může připočíst libovolnou částku za tzv. vedlejší náklady (např. za dopravu)
  • z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 2.000 Kč
  • nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 3.000 Kč
  • v ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven
  • za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč